top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van onze website en aankopen te doen in onze studio of online gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen.

1. Alle prijzen zijn in euro's (EUR).

2. Al onze lidmaatschappen en passen vervallen volgens het type pas en de datum van aanvang gekozen bij aankoop.

3. Al onze lidmaatschappen en passen zijn niet overdraagbaar van de ene student naar de andere.

4. Lidmaatschappen en passen kunnen alleen worden gebruikt voor reguliere yogalessen, met uitzondering van speciale workshops, cursussen en evenementen.

5. Tenzij anders vermeld, kunt u uw workshop reservering annuleren tot 2 weken voor het evenement. In geval van annulering worden 20% kosten in rekening gebracht, studio tegoed zal worden gegeven voor het resterende bedrag. Een late annulering of no-show zal worden geteld als aanwezigheid.

6. Tenzij anders vermeld, kunt u uw retraite reservering annuleren tot 1 maand voor het evenement. In geval van annulering worden 30% kosten in rekening gebracht, studio tegoed zal worden gegeven voor het resterende bedrag. Een te late annulering of no-show wordt volledig in rekening gebracht.

7. Tenzij anders vermeld, kunt u uw training reservering annuleren tot 1 maand voor het evenement. Bij annulering worden 30% kosten in rekening gebracht, studio tegoed zal worden gegeven voor het resterende bedrag. Een gedeeltelijke aanwezigheid of ongemelde afwezigheid bij de training geeft geen recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.

8. Annulering van de training met medisch attest: een doktersattest moet bij de aanvraag worden gevoegd (Verklaring van arbeidsonderbreking: onbekwaamheid om aan sport/turnlessen deel te nemen). Alle verzoeken moeten per e-mail of aangetekende post worden verzonden, maximaal 2 weken na de begindatum op het certificaat. Het attest moet een begin- en een einddatum vermelden voor het niet kunnen beoefenen van sport. Achterhaalde certificaten worden niet aanvaard. De onderbreking moet minimum 3 maanden bedragen. In geval van medische annulering vóór de training, zal een vergoeding van 30% in rekening worden gebracht. In geval van medische annulering tijdens de training, worden de inschrijvingskosten terugbetaald naar rato van het gebruik, een extra vergoeding van 30% zal in rekening worden gebracht.

9. Bij een annulering van een lichaamsbehandeling binnen de 24u, wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. De resterende 50% wordt omgezet in een studiotegoed. Tot 24u op voorhand kan je zelf je afspraak beheren via het boekingssysteem: verzetten of annuleren.

10. Geen restitutie op aankopen. Dit omvat drop-in lessen, leskaarten, lidmaatschappen, cadeaubonnen en winkelaankopen. Ook aanbetalingen en betalingen voor workshops en cursussen worden niet gerestitueerd, tenzij anders vermeld.

11. Studiotegoed wordt gegeven voor artikelen die in onze winkel zijn gekocht en binnen 14 dagen met ontvangstbewijs zijn geretourneerd. 

12. Lidmaatschap pauseren om medische redenen.  Een doktersattest moet bij het verzoek worden gevoegd ( Verklaring van arbeidsonderbreking: onbekwaamheid om aan sport/turnlessen deel te nemen). Alle verzoeken moeten per e-mail of aangetekende post worden verzonden, maximaal 2 weken na de begindatum op het certificaat. Het attest moet een begin- en een einddatum vermelden voor het niet kunnen beoefenen van sport. Achterhaalde certificaten worden niet aanvaard. De pauze moet minimum 1 maand bedragen. Een administratiekost van 20 EUR zal worden aangerekend voor elke medische onderbreking.

13. Passen, kaarten en cadeaubonnen moeten worden geactiveerd binnen 6 maanden na de datum van aankoop.

14. Alle aanvragers jonger dan 18 jaar dienen schriftelijke toestemming van een ouder of voogd te hebben.

15. Alle aanvragers en leden gaan ermee akkoord zich te houden aan de regels en voorschriften van de studio.

16. Alle aanvragers en leden ontslaan The Space Within, haar eigenaren, directeuren, managers en alle werknemers van alle aansprakelijkheid met betrekking tot 1) enig letsel aan zichzelf of kind 2) enig verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen.

17. In geval van annulering van de Online aankoop, zal een vergoeding van 10% in mindering worden gebracht.

18. Diefstal/poging tot diefstal op het terrein van de studio zal resulteren in onmiddellijke annulering van de pasprivileges zonder enige compensatie en mogelijke vervolging.

19. Verloren en gevonden voorwerpen worden twee weken bewaard en daarna aan een goed doel gedoneerd.

20. The Space Within behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en prijzen naar eigen inzicht te wijzigen. Indien wij een belangrijke wijziging in dit beleid aanbrengen, zullen wij de wijzigingen op deze website bekendmaken.

bottom of page